njsh.net
当前位置:首页>>关于C语言程序,输入12345怎么输出54321?的资料>>

C语言程序,输入12345怎么输出54321?

#include int main() { int num; scanf("%d",&num); int a,i; for(i = 0;num > 0;i++) { a = num % 10; printf("%d",a); num = num/10; } return 0; } 分析:首先,输入的是一个整数,因此最前面一位数不是零,所以我们可以用除10取余法写。 a =...

#include int main() { int n; scanf("%d",&n); while(n){ printf("%d",n%10); n/=10; } printf("\n"); return 0; } 另外一种程序方法: #include int main(void) { int,i,a[5]; for(i=0;i=0;i--) printf("%d",a[i]); printf("\n");}

#include void fun() { int n,n1=0; scanf("%d",&n); while(n) { n1= n1*10+n%10; n=n/10; } printf("%d\n",n1); } int main() { fun(); return 0; }

#includevoid fun(){ int n,n1=0; scanf("%d",&n); while(n) { n1= n1*10+n%10; n=n/10; } printf("%d\n",n1);} int main(){ fun(); return 0;}

你可以把这五个数放在数组里面,再把数组倒着输出来

大概想法就是,对角线上是1,对角线的夹角内分别是2,3,4,5四个方向 #include int main(){ int i, j, n; int a[21][21] = {0}; scanf("%d", &n); for(i = 0;i < n;i++) { for(j = 0;j < n;j++) { if(i == j || (i+j) == n -1) a[i][j] = 1; if(j >...

void StringReverse(int* arr) { int len = strlen(arr); int* p=&arr[len-1]; for(int i=0;i

#include main() { int i; char s[1000]; gets(s); for(i=strlen(s)-1;i>=0;i--)printf("%c",s[i]); system("PAUSE"); }

#include main() { int a,b,c,d,e; scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&e); printf("%d%d%d%d%d",e,d,c,b,a); Sleep(10000); } 输入的12345之间要有空格,也有不需要空格的代码,但是比较麻烦

我的可以运行中文,如果代码中的中文无法通过编译,请你换成英文再试一下,代码我已经调试过了,保证没错的。呵呵,祝你成功。我是新人,今天刚刚注册了百度。多多鼓励矮~ #include #define N 15 void main() { int i,n,m,k=0,a[N]; printf("输...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.njsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com